Schemat Wywiadu według Koncepcji Maitland

 Badanie fizjoterapeutyczne według koncepcji Maitlanda dzieli się na 2 części:

I. Wywiad (C/O – Complaints of);
II. Badanie Manualne (P/E – Physical Examination).

W wywiadzie wyszczególnia się 5 zasadniczych części.

1)MP/Q1 (Main Problem/Question 1)

określenie głównego problemu.

Co uważasz za swój główny problem?
W jaki sposób ogranicza to Twoje życie codzienne?

Jaki jest cel terapii według Pana/Pani? Co chciałaby Pani osiągnąć po terapii?

MP ma na celu:

– skupienie się na problemie, który jest ujęty z punktu widzenia pacjenta,

– określenie ograniczeń w codziennych aktywnościach

– określenie ograniczeń w uczestnictwie w życiu społecznym,
czyli stosowanie się do ICF (The International Classification of Functioning, Disability and Health – Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania) – określanie dysfunkcji pacjenta na nie tylko na poziomie struktury i funkcji, ale również płaszczyzny aktywności i partycypacji.


2) BC (Body Chart – karta ciała)

BC zawiera w sobie: opis i ocenę obszarów objawowych, klasyfikację dysfunkcji, wykazanie związków między objawami, określenie przeciwwskazań oraz sytuacji niebezpiecznych.

Wszelkie wiadomości z BC notuje się na karcie ciała

karta ciała obrazek

Gdzie występują główne dolegliwości?
Czy w innych rejonach ciała występują dolegliwości? Jeśli nie występują to oznaczamy „√”

  Odnośnie objawu 1

Jaki to ból? Rodzaj bólu?
Czy objawy są przerywane (id – intermittent) czy stałe (s – constant)?
Czy występuje powierzchownie(s – superficial) czy głęboko (d – deep)?
Czy ból występuje centralnie czy bocznie od kręgosłupa?

  Odnośnie objawu 2 (jeśli występuje)

Jaki to ból? Rodzaj bólu?
Czy objawy są c czy id?
Czy objawy występuje s czy d?
Czy ból występuje bocznie czy przyśrodkowo od kręgosłupa?

Czy objawy łączą się ze sobą? Jeśli tak to w jaki sposób?
Ważne! – parametry do ponownego badania oznaczyć „*”

W jakim celu BC?

– lokalizacja okolicy, struktur zaangażowanych w dysfunkcję;

– poszukiwanie gwiazdek ***

Red Flags (czerwone flagi)sytuacje potencjalnie
niebezpieczne

Czy występuje mrowienie lub drętwienie P+N (pins and needles)?

Czy kaszel i kichanie powoduje dolegliwości ?

Czy chód jest zaburzony ?

Czy występuje znieczulica siodłowa?

Czy występują zawroty głowy?

Czy występują bóle głowy?

Celowość red flags?

– wykluczenie poważnych patologie i przeciwskazań;

– mogą to być symptomy do ponownej oceny ***


 

3) Hx (Historia aktualna oraz wcześniejsza)

Starsza:

Kiedy objaw pojawił się po raz pierwszy?
Czy była przyczyna? Uraz?
Ile trwało leczenie? Jakie były efekty?

Aktualna:

Kiedy pojawił się aktualny epizod?
Co go spowodowało?
Czy było jakieś leczenie/fizjoterapia?

Hx można zapisać w formie dat lub w formie kreski na której umieszczone są zdarzenia


4) 24H – zachowanie 24-godzinne

Jakie czynności nasilają/zmniejszają objawy? Jak zachowują się objawy w ciągu dnia? Określa się stopień intensywności oraz drażliwości objawów

Jakie aktywności wywołują objawy?
*
*
Co zaostrza? Co łagodzi objawy?

Jak zmieniają się objawy w ciągu dnia? Jak zmienia się P(pain – ból), R(resistance – opór) ?
8 AM
8 PM
N8

Ważne oznaczyć gwiazdki * do ponownego badania!

W jakim celu 24H?

–  wyszukanie okolic i struktur do zbadania w P/E;

– wybranie testów do P/E;

– określenie jaki jest severe i irritability?;

– wyszukanie tego co pacjent może robić sam, aby sobie pomóc/pomysł na ćwiczenia do domu.


5) SQ (Special Question) – pytania specjalne

G/H (general health) Jaki jest ogólny stan zdrowia?

Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni nastąpiła zmiana wagi bez przyczyny?

Osteoporoza?

Choroby sercowo-naczyniowe?

Leki?

Choroby metaboliczne? Nadciśnienie? Cukrzyca?

Choroby reumatyczne?

Inne schorzenia?

Operacje?

W jakim celu SQ?

– aby wykluczyć przeciwwskazania do zastosowania terapii,

– zwrócić uwagę na środki ostrożności.

 

Po wywiadzie należy sprecyzować wstępne hipotezy odnośnie źródła problemu oraz zaplanować badanie manualne:

Wszelkie ważne informacje, które potem będzie traktować się jako testy dla Naszej terapii oznacza się „*”

Jaka okolica może być źródłem dysfunkcji?

Jakie struktury mogą być źródłem dysfunkcji?

Czy występuje wzorzec kliniczny ?

Czy zebraliśmy wystarczającą liczbę „*” z C/O?

Do jakiej grupy pacjentów mogę zaliczyć daną osobę?

– SIN – problem bólu
– EOR (end of range) – problem sztywności na końcu zakresu ruchu.
– ROM (range of motion problem) – problem w środku, w części zakresu ruchu


Piśmiennictwo

  1. Wiessner R., Bucher-Dollenz G., Podręcznik do Kursu IMTA, Poziom 1, kurs podstawowy;
  2. Banks K. & Hengeveld E. ,Terapia Manualna według Maitlanda, 2013;
  3. Petty N. Badanie i ocena narządu ruchu, 2010;
  4. Wroński Z. Badanie według Koncepcji Maitland Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja.
  5. http://www.ortokursy.pl/materialy-dla-uczestnikow

Opracował

Piotr Paszkowski