Kategoria: Dla Fizjoterapeutów

Schemat badania manualnego według Koncepcji Maitland

Po dokładnie przeprowadzonym wywiadzie należy przejść do ustandaryzowanego badania manualnego (Physical Examination – P/E). Poniższe badanie jest oparte o schemat sprawdzania odcinka lędźwiowego kręgosłupa 1) Aktualne objawy – PP (present pain) ›Zawsze pytamy przed P/E: ›Czy teraz występują objawy? Jeśli tak to jakie i z jaką siłą? W jakim celu ? Jeśli nie zapytamy nie będziemy wiedzieć czy […]

Czytaj więcej

Czym jest powięź?

Czym właściwie jest powięź?             W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie tematyką powięzi. Liczba publikacji i doniesień naukowych zwiększa się systematycznie co sprawia, że wiedza ulega poszerzaniu. Dociekania naukowców podążają w kierunku obserwacji jak zachowuje się system powięziowy. Za pomocą narzędzi takich jak praca na materiale sekcyjnym badacze mają możliwość obserwacji struktury powięzi w samym […]

Czytaj więcej

Schemat Wywiadu według Koncepcji Maitland

 Badanie fizjoterapeutyczne według koncepcji Maitlanda dzieli się na 2 części: I. Wywiad (C/O – Complaints of); II. Badanie Manualne (P/E – Physical Examination). W wywiadzie wyszczególnia się 5 zasadniczych części. 1)MP/Q1 (Main Problem/Question 1) określenie głównego problemu. Co uważasz za swój główny problem? W jaki sposób ogranicza to Twoje życie codzienne? Jaki jest cel terapii według […]

Czytaj więcej